Administrativna greška: Tahir ne može da dokaže da je živ

Tahir Čalaković je rođen prije 29 godina u tutinskom selu Draga, a od prošle godine život ga je nanio u Zaječar. Iako ima ličnu kartu, formalno ne postoji!

“Sve je počelo prije dva mjeseca kada sam otišao u Policijsku upravu u Zaječaru, kako bih podnio zahtjev za izdavanje nove lične karte”, počinje priču Čalaković.

“Kada sam radnici na šalteru predao izvod iz matične knjige rođenih, projverom podataka ispostavilo se da osoba pod mojim imenom i prezimenom – ne postoji.”

Ustanovljeno je da se Tahiru ne poklapa JMBG u izvodu iz matične knjige rođenih i ličnoj karti. Razlika je u posljednje dvije cifre koje se razlikuju. Do greške je, izgleda, došlo prilikom prekucavanja brojeva.

“Kada je službenica ukucala broj iz lične karte, izašli su moji podaci”, nastavlja Čalaković.

“Objašnjeno mi je da moram da izvadim novi izvod i da sa tim dokumentom podnesem zahtjev za izdavanje lične karte.”

Tahir je istog dana pozvao matičara u svom rodnom selu i dobio obećanje da će ubrzo dobiti izvod.

“Zvao sam opštinske službe u Tutinu i Novom Pazaru. Kako se ništa nije desilo, poslao sam dopis upravnom inspektoru, koji je zadužen za matične knjige, u Ministarstvu pravde i lokalne samouprave”, dodaje Čalaković.

“Tada zovu iz službe u Tutinu i oštrim tonom me pitaju ko sam ja da im šaljem inspekciju. Kažu da u njihovom sistemu postoji osoba sa mojim JMBG, ali umjesto Tahir piše Tamir i da me zbog toga “računar ne prepoznaje”.

Papiri po zakonu

Po riječima Šabana Hodžića, matičara iz sela Draga, Tahir je morao lično da dođe i preuzme izvod. Ili da za podizanje dokumenta nekog sudski ovlasti.

“Da bih ja, kao ovlašćeno lice, mogao umjesto Tahira da izvadim taj dokument, morao bih da prevalim 60 kilometara u jednom pravcu do Tutina”, kaže Hodžić.

“U protivnom, činim krivično djelo, ako dokument pošaljem iz Drage. Čalaković će čim ispuni zakonske uslove dobiti izvod.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.