Da li je spas u islamskom bankarstvu?

Banke širom svijeta se bore sa krizom i njenim posljedicama još od 2008, dok islamske kuće novca ide u sasvim suprotnom pravcu: Njihova aktiva neprekidno raste, i prema procjenama stručnjaka, dostiže 1.800 milijardi dolara.

Islamsko bankarstvo jača posljednje dvije do tri decenije, i njegova doskorašnja prosječna stopa od oko 15 odsto rasta na godišnjem nivou, učinila ga je već jednim od najpopularnijih fenomena 21.vijeka.

Procjena rasta aktive islamskih banaka na 1.800 milijardi dolara u ovom trenutku, koju je iznijela u najnovijoj studiji konsultantska kuća Ernst & Young, označila je njen skok od čak 38,5 odsto u odnosu na kraj 2011. godine.

Tajna nije, kako se obično misli, u ogromnim naftnim profitima. Ili bar nije sasvim u njima. Sistem “halal finansiranja” počiva na nekoliko osnovnih premisa u kojima nema velikih tajni, ali ni zapadnjačkog interesnog manipulisanja.

Islamsko finasiranje zasnovano je na principima zabrane plaćanja ili naplate kamate u bilo kojem obliku, na obavezi podjele profita ili gubitka, na nemogućnosti zarade bez preuzimanja rizika, i na zabrani ulaganja u naoružanje, pornografiju, alkohol, igre na sreću.

Obzirom na uspješnost ovog načina finansiranja, česta tema za stručnjake je – zašto “halal sistem” nije uhvatio dublje korijene na Zapadu.
U Velikoj Britaniji, recimo, koja je među prvima uvidjela prednosti ovog sistema, vrijednost uloga je dostigla već 19 milijardi dolara. U Francuskoj, principi islamskog finansiranja su i dalje na skromnom nivou, uprkos naglašenoj potrebi malih i srednjih preduzeća za novim vrstama investicija, objavio je prestižni portal Busines club de France.

Neke zemlje, poput Pakistana, Irana ili Sudana u potpunosti su konvertovale svoje nekadašnje konvencionalne ekonomske sisteme u islamski.

U razvoju islamskog finansijskog sistema, islamske finansijske institucije imaju ključnu ulogu. U svijetu danas posluje više od 200 različitih islamskih finansijskih institucija, komercijalnih, investicionih banaka, finansijskih i osiguravajućih kompanija, u više od 50 zemalja na svih pet kontinenata.

Najrasprostranjeniji je na Bliskom Istoku, u Africi i Jugoistočnoj Aziji, a sve prisutniji i u Sjevernoj Americi i Evropi.

Sistem čine i niz nebankarskih finansijskih institucija, islamsko novčano tržište, islamske berze, islamski uzajamni fondovi i islamske osiguravajuće kompanije koje posluju na principima šerijata.

Jedna od najvećih islamskih bankarskih grupacija na svetu je “Al Rajhi Banking & Investment Corp.”, sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji. Uz rame su i ”Albaraka & The International Investor Dar-Al- Maal-Al-Islami”, sa sjedištem u Ženevi, kao i “Kuvajt Finance House” i “Katar International Islamic Bank”.

Prva banka ovog tipa osnovana je u Luksemburgu, 1978. – “Islamic Finance House”, a zatim je otvoreno niz institucija koje posluju na istom principu u ostalim evropskim zemljama. Pored toga, neke zapadne konvencionalne banke obavljaju usluge na principima šerijata po potrebe svojih klijenata.

Interesovanje zapadnih banaka za uspostavljanje odnosa i poslovne saradnje sa islamskim bankama u stalnom je porastu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.