Dženis Šaćirović – Marerijalizam-planetarni genocid

Autor je nekoliko naučno-istraživačkih radova, kolumni, eseja i pjesama. Svoja autorska djela objavljivao je u magazinima zemalja iz regiona. Piše knjigu na temi materijalizma i zbirku pjesama poezije & proze. Od 1 do 15 Jula 2011 godine, boravio je na Trakijskom univerzitetu u gradu Edirne, Turska, gdje je pohađao ljetnju školu turskog jezika.

Kao autor i naučni istraživač iz oblasti društvenih nauka, želim prezentirati knjigu koju pišem i koju InšAllah namjeravam izdati. Preciznošću, jasnom i izdefinisanom tematikom, pokušaću predstaviti na najbolji način naslov o kome se malo govori i malo piše.

Živimo u društvu u kome su svi vezani ili razdvojeni interesom. Postavlja se pitanje koliko je današnji čovjek okrenut isključivo interesima materijalne prirode, ko i kako ga podstiče… Teško je precizno reći jer danas materijalizam dominira u različitim vidovima, od radikalnog ateizma do diktiranja vrijednosnm sistemima iz sfere umjetnosti. Materijalistički kreirana ljudska svijest je najveće oružje manipulacije. U njoj nema mjesta vlastitom identitetu, spiritualnosti i humanosti. Takav vrijednosni sistem stvara lošu komunikaciju, površne odnose, nerazumijevanje, vodi u otudjenost i u ostale vrste socijalne asimilacije. Ljudi sve više jedni druge posmatraju na osnovu materijalnih dobara koje posjeduju. Nijedna društvena institucija nije pošteđena toga, pa ni brak. Nedostatak materijalnih sredstava kod muškarca objašnjava se i manifestuje kao neuspjeh u ljubavnom životu. Kod žene je stvar drugačija, ona svoj neuspjeh u ljubavnom životu objašnjava kao neuspjeh u komercijalizaciji sebe same. Tu nastaju kompleksi koji dosežu i na živote njihove djece, pa tako će njih spoticati da budu ono što njihovi roditelji nijesu mogli i što nijesu uspijeli imati. Realisti odavno demantuju idealiste da je novcem moguće kupiti sve, pa i ljubav. Da upravo je ta priča sadržana u istraživanjima velikih svjetskih agencija za sociološka istraživanja u kojima rezultati anketa jasno pokazuju da većina pripadnica ljepšeg pola prilikom odabira partnera za brak osjeća veliku sklonost ka visokim egsistencionalnim očekivanjima. Istraživanja govore da obično se radi o ženama koje nisu nikada uživale u stvarima kojima teže. Logično. Manje logično je to što žene iz visokog elitnog staleža više teže ka duhovnim/emocionalnim zadovoljstvima. Naravno, manje logično, ali po analogiji stvari i njima je potrebno ono što nemaju. Zapravo svako teži ka onome što nema, ali rijetki su oni koji shvate da je za veliki uspjeh i novac potreban i veliki trud i ulaganje. Konacan odgovor bi bio da je u današnjici ugrožen integritet braka i porodice kao jednih od najvažnijih društvenih institucija. Starosna granica za sklapanje braka se sve više pomjera, pa mnogi najljepše i najproduktivnije godine života provedu sami. Stoga bi važna topika XXI-og vijeka bi bila uticaj materijalizma izmedju muško-ženskih odnosa i međusobnog uvažavanja. Ovdje bi bitno izučavati pojave stereotipa, jer stereotipi igraju važnu ulogu u koncipiranju lažnog morala ili necenzurisanog nemorala.

Upravo zbog širine pojma, a u tekstu smao skromno napomenutog uticaja materijalizma na savremeno društvo, može se slobodno reći da materijalizam zauzima genocidnu politiku, jer ruši moral, primarne i opće principe vjere i programira međuljudske odnose. Ljudi žive u svijetu koji im svakako servira svoje fiktivne vrijednosti “vrijediš onoliko koliko imaš”. Zato Allah Dž.Š. u Kur’an-u kaže: “Ima ljudi koji imaju oči, a ne vide; Imaju srca, a ne osjećaju; Imaju uši, al ne čuju; Oni su kao životinje, pa čak i gori od životinja. Poimanjem vjere i procesom edukacije, shvatićemo da cinični materijalizam ne spade u manire iskrenih i Bogobojaznih…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.