Državljanin Argentine je otišao da kupi “karton jaja”

Državljanin Argentine je otišao da kupi “karton jaja” i kada je prodavca pitao za cijenu, ustanovio je da je cijena iznad uobičajene, pa je pitao prodavca za razlog!?
Odgovorio mu je da su distributeri podigli cijenu!
Građanin je tiho uzeo “karton od jaja” i vratio ga na mjesto, rekavši:
Nemam potrebe za jajima, mogu živjeti bez jaja.
Tako su uradili svi građani bez kampanja i štrajkova, ali to je bila kultura naroda!
Narod nije prihvatio da ga kompanije ucjenjuju..
Manje od nedjelju dana, radnici kompanije su došli da predaju jaja u radnje, ali su vlasnici odbili da ih preuzmu jer niko nije kupio stare zalihe jaja!
Kompanije su unatoč tome ostale tvrdoglave i nisu korigovale cijenu, smatrajući da će se protesti završiti za nekoliko dana i da će se ljudi vratiti na uobičajenu kupovinu jaja.
Ali i ljudi su bili tvrdoglavi, bojkotovali su jaja i kompanije su počele enormno gubiti!
Zalihe su se gomilale jer proizvodnja nije mogla prestati!
Sastali su se vlasnici živinarskih kompanija i odlučili da vrate cijenu jaja na prethodnu cijenu!
Ipak, bojkot je nastavljen.
Firme su skoro proglasile bankrot, pa su se ponovo sastali i donijeli odluku da upute službeno izvinjenje argentinskom narodu u svim medijima i korekciju cijene na četvrtinu njihove prethodne vrijednosti.
Ovo je istinita priča, a ne plod mašte.
Mi kao narod možemo sniziti ili podići cijenu bilo koje robe.
Samo našom voljom, bez kampanja i štrajkova.
Samo nam treba malo volje, kulture i odlučnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.