Još malo sabura i Kosovo će uskoro biti dio Evropske porodice!

Od sredine prošle godine je, zahvaljujući glasovima osvojenim na Parlamentarnim izborima, krajem 2010-te godine ispred političke stranke NDS (Nova Demokratska Stranka) iz Prizrena u ministarstvu za Evropske Integracije pri Vladi Kosova. Zamjenik je ministrice za Evropske Integracije u Vladi Kosova gospođice Vlore Qitaku. On je inače prvi visoki politički predstavnik vlasti iz jednog od regiona Kosova gdje tamošnji Bošnjaci do sada nisu bili zastupljeni u centralnoj vlasti, porijeklom je iz Podgore kraj Prizrena. Inače dr Šaćiri ocjenjuje pozitivno prošlu 2011-tu godinu i očekuje puno toga pozitivnog u ovoj 2012-toj godini. Nakon započinjanja dijaloga o liberalizaciji viznog režima na centralnom nivou dr Šaćiri očekuje da Kosovari do sredine sljedeće 2013-te godine slobodno i bez viza putuju u Evropu.

Iz saopštenja dostavljenog medijima izdvajamo:

Dr Refik Šaćiri:

,,Najčešće pitanje koje se u posljednje vrijeme postavlja nama, koji radimo u Ministarstvu za Evropske Integracije, je kada će napokon građani Kosova moći bez vize da putuju po Evropi te kada će doći kraj našim višečasovnim čekanjima u redovima ispred inostranih ambasada. Teško je licitirati sa datumom, ali ono što je sigurno je to da je Kosovo maksimalno posvećeno postizanju ovog cilja.
Dvadesetog januara su počeli zvanični razgovori sa Evropskom Komisijom o viznoj liberalizaciji. Platforma koju je Evropska Komisija postavila pred Kosovom je ista kao i za druge države na Balkanu.

Glavni izazovi, po riječima dr Šaćirija, koji stoje pred Kosovom ka viznoj liberalizaciji su sljedeći:

Borba protiv ilegalne migracije;

Poteškoće u reintegraciji vraćenih azilanata;

Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije;

Reforme u oblasti vladavine prava;

Ispunjenje svih preduslova za potpisivanje trgovinskih ugovora.

Kosovo je maksimalno posvećeno ovim izazovima i ima kapacitete da ispuni sve preduslove u najkraćem mogućem roku a tome u prilog ide i posljednji izvještaj Evropske Komisije o napretku Kosova koji je ocijenjen kao pozitivan.

Koliko će trajati proces do ukidanja viznog režima u ovom trenutku je teško sa preciznošću reći, ali ono što je sigurno je to da će proces trajati kraće nego u državama u regionu-istakao je dr Šaćiri. Recimo da je kod država u regionu proces ukidanja viznog režima trajao od 15 do 18 mjeseci a kod nas će taj proces biti znatno kraći jer su neki od uslova (izdvojićemo izdavanje biometrijskih pasoša) ispunjeni prije nego što su pregovori i počeli što svakako nije slučaj sa našim susjedima, državama u regionu.

,,JOŠ MALO SABURA I MI ĆEMO POLAKO ALI SIGURNO POSTATI DIO EVROPSKE PORODICE“!

Dr Refik Šaćiri, zamjenik ministra za Evropske Integracije u Vladi Kosova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.