Koha: Optuženi bivši ministri znali kada su “poklonili” hidroelektrane

U tekstu optužnice koje je Specijalno tužilaštvo podiglo, prije nedjelju dana, protiv četiri bivša ministra i još 15 zvaničnika, ni na jednom sastanku Komisije za privatizaciju distributivne mreže KEK nisu pomenute četiri hidroelektrane koje su, prema tužilaštvu, poklonjene konzorcijumu “Ćalik-Limak”, piše Koha ditore.

Kako list dodaje Komisija za privatizaciju distributivne mreže Kosovske energetske korporacije (KEK) održala je 30 sastanaka tokom 6 godina.

U optužnici u koju je Koha imala uvid, za korupciju se sumnjiče bivši ministri u vladi Besim Bekaj, Mimoza Lila Kusari, Dardan Gashi i Nenad Rašić.

Optužnica za milionsku korupciju je sažeta na 31 stranicu, navodi Koha.

Jedan od ključnih dokaza je izvještaj Međunarodne finansijske korporacije (IFC), koji pruža savjetodavne usluge i na čijoj listi privatizacionih sredstava su uključene i četiri hidroelektrane, piše Koha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.