Kosovo ima najnižu stopu poreza u Evropi


Iz Privredne komore Kosova ističu da je cilj novog fiskalnog paketa da kosovsko stanovništvo osjeti pozitivne promjene i uštedi na pojedinim proizvodima, a prve rezultate najavljuju krajem ovog mjeseca.

“Ja mislim da je ovo što je urađeno sa ovim zakonom dokaz da se evropske integracije moraju sagledati sa ekonomskog aspekta i ako se nadzire norma poreza na promet bilo gdje u Evropi je 20 ili 22%, a ovdje je 18%. Moramo kao ljudi da shvatimo da ovaj zakon ima višestruki značaj, najprije socijalni-humani,a drugi ekonomsko-strateški. Imamo veliku stopu nezaposlenosti, mnogo siromašnih ljudi, a sa druge strane moramo imati državni budžet, prema tome, upravo je taj balans sa nekog horizontalnog nivoa da kreira te pozitivne promjene i za narod i za Vladu i za budućnost”, rekao je Grxhaliu.

Grxhaliu je naglasio da negativni komentari u vezi sa ovim zakonom uglavnom potiču od ljudi koji ga nisu pročitali, ali  naglašava da je ovaj zakon rezultat mukotrpnog rada u proteklih nekoliko godina.

Iz Poreske uprave Kosova ističu da poreski paket omogućava pogodnosti svim preduzećima.

“Pozivam sve kompanije koje plaćaju porez da pažljivo pročitaju novi fiskalni paket i da cijene na tržištu određuju na osnovu činjenica koje ovaj paket pruža. Ubjeđen sam da trgovci neće izaći sa višim cenama jer fiskalni paket omogućava pogodnosti svim preduzećima”, rekao je Sharku.

Za carinu je veoma bitan dio ovog zakona koji se tiče poreskog oslobađanja proizvodnih linija, sirovine i IT opreme.

“Ja mislim da su ove tri tačke veoma važne i da u budućnosti treba da se fokusiramo na njih. Što se implementacije tiče Carina ih  je odmah  ubacila u svoj sistem”, rekao je Stavilleci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.