Kvalitetnije i jeftinije telefonske usluge za građane Kosova sa +383

Ministarka za Dijalog, Edita Tahiri, je izjavila da je Austrija u ponedjeljak aplicirala u Međunarodnim Organizacijama za Telekomunikaciju za telefonski kod Kosova koji će biti 383, u skladu sa sporazumom iz Brisela. 

Brisel je odredio da jedna država iz EU aplicira za Kosovo jer Kosovo nije članica UN-a, dok je Austrija dobrovoljno pomogla Kosovu na ovom polju.

Na Kosovu postoje tri operatora koje koriste kodove Monaka (Vala, +377), Slovenije (IPKO, +386) i fiksna telefonija koja koristi kod Srbije (+381). Prema vladi Kosova, ukupni troškovi nastali zbog nedostatka telefonskog koda iznosili su preko 200 miliona eura. 

Obezbjeđivanjem vlastitog koda, operatori neće imati troškove za iskorišćavanje drugih kodova pa će tako i cijene usluga biti jeftinije i za međunarodne pozive i za roming. Ovo se smatra kao uspjeh i napredak za Kosovo, što potvruđuju i ekspreti za telekomunikaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.