Naš narod zaslužuje bolje i odgovornije političare.

Poslijednjih dana smo svjedoci  političkog prepucavanja, u kojem su u prvom planu lične promocije i  interesi.Narodu je muka od toga.

Za promjenu koristim  priliku da  vašim čitaocima saopštim  projekte koji će se realizovati u najskorije vrijeme u Podgori, koja je decenijama bila zapostavljena i koja je služila samo za ubiranje glasova.

Prošla su vremena u kojima je Podgora bila moneta za potkusurivanje, sada je vrijeme u kojem ona aktivno I ravnopravno učestvuje u kreiranju Bošnjacke politike.

Poslije razgovora sa g.Hasanom Hasanijem,direktorom javnih službi opštine Prizren,dobio sam čvrsto obećanje  da će ove godine početi izgradnja asfaltnog puta Prizren-Novo Selo (za koji postoji gotov projekat) sa sredstvima odobrenih iz budžeta opštine.

Kako odobrena sredstva nisu dovoljna za završetak radova, u razgovoru sa g.Fehmi Mujotom,ministrom za infrastrukturu, zahtjevao sam, da nam odobri dieo sredstava sa centralnog nivoa, kako bi se put završio do kraja, te sam od njega dobio razumjevanje i  obećanje da će nam izaći u susret.

U selu Grnčare će ove godine početi izgradnja kulturno-sportskog objekta koji je zaslugom našeg direktora za kulturu omladinui i sport uvrsten u budžet kao kapitalna investicija.Takodje će se nastaviti pokockavanje ulica i projekat oko uredjenja keja “Stare Kuče”, te završiti postavljanje trafostanice,koja nije postavljena zbog loših zimskih uslova.

Očekujem skore sastanke sa odgovornim ljudima iz sela Ljubižda i Skorobišta, kako bih se upoznao sa njihovim problemima, te da  zajedno sačinimo listu prioriteta.

Ovo nisu obećanja, ovo su konkretne činjenice i početak ozbiljnog i odgovornog vođenja politike, politike zastupanja interesa zajednice Bošnjaka, te poručujem i stojim iza svega navedenog, da ću dati svoj maksimum za unapredjenje života u Podgori, ali naravno i u svim sredinama gdje žive Bošnjaci.

Što se tiče apela Bošnjačkog savjeta  Kosova (BSK) o toleranciji među strankama, indikativno je to da takvi apeli uvijek dolaze kada je Vakat ugrožen činjenicama i istinama koje mi iznosimo, a za koje smatramo da narod treba da zna.Ne želim da dolivam ulje na vatru, ali tek da se zna, ko je na čijoj strani, da nebi bilo zablude.

Dr Refik Saćiri-zamjenik ministra za evropske integracije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.