Oporezivanje cigareta: Moguća i njemačka rješenja

Uvedena je i minimalna akcizna obaveza, a kao ishodišna veličina koristi se najpopularnija kategorija.

Svakodnevno se mogu čuti inicijative za izmjenu trenutne politike koja reguliše ovo područje čiji su najčešći zagovornici sami poreski obveznici – učesnici na tržištu proizvoda od duhana. Jedan od mogućih pravaca u kojima treba razmišljati su odredbe njemačkog zakona o oporezivanju proizvoda od duhana, a ono što je posebno interesantno je uvođenje prosječne ponderisane malprodajne cijene cigareta.

Njemački zakon se odlikuje i po tom što ima ugrađeni stabilizator u smislu zaštite od povećanja PDV-a pri čemu se automatski umanjuje obaveza za nekoliko procentnih poena.

Veća ovlaštenja ministru finansija

Još jedna bitna karakteristika ovog zakona je ta da su njime data znatno veća ovlaštenja saveznom ministarstvu finansija, koje je autorizovano u smislu proceduralnog pojednostavljenja, kao i osiguranja uniformnosti i jednakosti prilikom oporezivanja.

U njemačkom zakonu prilikom definisanja šta je cigareta vodilo se računa o elementima kao što su veličina rezanog duhana, dužina cigarete, vrsta materijala koji se koristi za umotavanja duhana i slično. Sve je to s ciljem adekvatnog i ujednačenog poreskog tretmana onoga što se podrazumijeva pod cigaretom.

Interesantno je i to da se specifična, odnosno posebna akcizna obaveza obračunava po cigareti, komadu, s obzirom da se pakovanja cigareta mogu razlikovati u broju cigareta. Time se sužava prostor za izbjegavanje plaćanja akcizne obaveze, konkurentnije tržišne cijene i time favorizovanja potrošnje jedne grupe proizvoda u odnosu na ostale proizvode od duhana.

Ponderisana prosječna maloprodajna cijena

Za BiH je, kako navodi ovo Odjelenje, najinteresantnija karakteristika ove javne politike je ta da se njome uvodi kategorija ponderisane prosječne maloprodajne cijene kao referentne tačke umjesto dotadašnje najpopularnije cjenovne kategorije cigareta.

Odjeljenje za makroekonomsku analizu naglašava i da je evropsko zakonodavstvo u ovoj oblasti znatno evoluiralo u posljednjih nekoliko godina, a minimalno akcizno opterećenje za cigarete je poraslo za oko 45 odsto uz istovremeno drugačije definisane veze i odnose između različitih komponenti ukupnog poreskog opterećenja na cigarete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.