Početak drugog polugodišta u školama širom Kosova!

Naša novinarska ekipa je posjetila dvije škole u Prizrenu te zabilježila razmišljanja učenika,učitelja i nastavnika.
Treba istaći da se u pojedinim školama u Župi i Gori nastava ne odvija po planu i programu, a negdje nije ni počelo drugo polugodište zbog sniježnih nanosa koji je ovih dana zaustavio i saobraćaj prema nekim  selima u Župi,Podgori i Gori.
Prva škola koju čemo vam predstaviti je multietnička osnovna škola ” Lek Dukadjini u Prizrenu koja broji 313 učenika koji pohađaju nastavu na Bosanskom jeziku te je ova škola procentualno sa najvećim brojem učenika u nastavi na Bosanskom jeziku.
Nastava se odvija u dvije smijene.Odjeljenje trećeg razreda kojeg smo posjetili broji 22 učenika, gdje su svi učenici vrlo dobri ili odlični a žive u regionu Prizrena.

U drugom video zapisu naši gosti su bili učenici srednje midecinske škole “Luciano Motroni” u Pruzrenu. 
U ovoj školi nastavu na Bosanskom jeziku pohađa 308 učenika iz regiona Prizrena, razvrstanih u 8 odjeljenja. Odjeljenje 11/8 broji 35 učenika na smjeru stomatolog-zubotehničar. 
Profesorica Bosanskog jezika u ovoj školi gospođa Zumreta Korać će nam između ostalog, pojasniti kakva je trenutna situacija u obrazovanju u Prizrenu i na Kosovu iz njenog ugla, te sa kakvim se problemima suočavaju učenici ove škole.

Novinari vašeg web portala će tokom proljećnih mjeseci posjetiti većinu osnovnih i srednjih škola u mjestima gdje su
Bošnjaci u većini te tako upoznati svoje čitaoce o svim problemima sa kojima se suočava obrazovni sistem i samo
školstvo na Kosovu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.