Preko 7 hiljada posmatrača za lokalne izbore: Praćenje korupcije i kupovine glasova

U cilji praćenja cijelog izbornog procesa, uključujuću ovdje i troškove kampanja za opštinske izbore koji će se održati 3. novembra, mreža nevladinih organizacija “Demokracia ne Veprim” će angažovati preko 7 hiljada posmatrača u svim opštinama Kosova.

Da bi se ova aktivnost pratila mnogo bolje, uklanjanjem nekih nedostataka koji su bili prisutni na prošlim izborima, zvaničnici ove koalicije su pripremili svoju strategiju, na kojoj su pripreme počeli prije dva mjeseca.

Ovo je rečeno u petak na konferenciji za novinare koju su predstavnici ove mreže održali u Prizrenu, gdje su za pripremu strategije zatražili podršku i doprinos medija.

Ismet Kryeziu izvršni direktor KDI-a je izjavio da se u “Demokracia ne Veprim” ovog puta umrežene 70 nevladinih organizacija iz svih opština Kosova, čiji su predstavnici već mjesec dana na treninzima, a radi se i na svijesti građana o ovlašćenjima, pravima i značaju kojeg imaju kao glasači na lokalnim izborima.

“Iskustvo koje imamo od predhodnih izbora i činjenicu da su se u prošlosti na Kosovu dešavale zloupotrebe glasova, ali i državne imovine, za ovogodišnje izbore ćemo se organizovati mnogo bolje, sa posebnim naglaskom na praćenju protivzakonitih radnji, kao što su korupcija ili kupovina glasova.

Poseban značaj će takođe imati i praćenje rodne ravnopravnosti u izbornom procesu, zbog toga što je do sada malo žena bilo članica komisija političkih subjekata, dok će se naša briga orijentisati na razvijanju svijesti kod žena sa ciljem eliminisanja takozvanog “familijarnog glasanja”, poručio je Kryeziu naglasivši da kordinatori nevladinih organizacija koji su angažovani u “Demokracia ne Veprim” za region Prizrena, u kojoj su djelovi i opštine Suva Reka, Orahovac, Mališevo, Ddragaš i Mamuša, u kojima će vršiti monitoring nevladina organizacija “Atta” iz Prizrena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.