Sadik Paqarizi: Samo zajedno možemo sačuvati historijsku zonu Prizrena

Direktor direktorijata za urbanizam i prostorno planiranje, Sadik Paqarizi zahtjeva od skupštine opštine da brzim postupkom odobri razvojni plan Prizrena.

“Tražim da skupština opštine brzim postupkom usvoji razvojni plan, da ne bi razvoj ovog grada ostao talac ovog plana”, izjavio je Paqarizi.

On takodje želi da se usvoji i novi komunalni porez. Paqarizi kaže da je direktorijat do sada uradio odličan posao.

Prema njegovim riječima, kao rezultat rada koji je objavljen u ovom direktorijatu, građanima su stvorene mnoge olakšice.

“Mi smo odradili veliki posao u ovom direktorijatu. Sa našim smo radom mnogim građanima stvorili mnogo olakšica”, izjavio je Pacarizi.

On je zatrazio od građana da poštuju zakon o historijskom centru Prizrena.

“Samo zajedno možemo sačuvati historijsku zonu Prizrena”, izjavio je Paqarizi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.