R.Hard: Novi kosovski Zakon ograničava rad medija

Skupština Kosova je 20. aprila usvojila novi Krivični zakon, a član 37 ovog zakona predviđa krivičnu odgovornost za urednike, izdavače, štampu i producente.

„Međutim, ovaj zakon jasno ne predviđa specifična kriminalna djela za koje će se navedeni sankcionisati, gde se ostavlja mnogo prostora za ličnu interpretaciju sudija i tužioca i stvaraju mogućnosti za zloupotrebe od strane nosioca dužnosti“, navodi se u pismu.

Član 37 predlaže da jedine informacije koje mogu biti tačne jesu one koje se dobijaju od zvaničnika ili putem zvaničnog saopštenja. Ovo će, smatra Hard, imati hladan efekat na novinare i slobodu medija, ostavljajući prostora za samocenzuru ali i sprečava novinare da obavljaju svoju funkciju kontrolora društva.

„Ukoliko vi potpišete ovaj zakon koji je odobrila Skupština, član 37  ne samo da će prekršiti Evropske standarde koji regulišu slobodu govora i medija, već i postojeće legalne medijske okvire na Kosovu.“

U pismu se zaključuje da „Kosovo ima dužnost da poštuje i štiti pravo na slobodu izražavanja u skladu sa ljudskim pravima koja su zagarantovana Ustavom Kosova“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.