Sa prosjekom 9,54: Agim Çeku je bio najbolji Albanac u JNA 1985. godine

“Kada sam došao na akademiju nije mi bilo uopšte teško, jer ubrzo sm se navikao na pravila i sve je bilo jasno. Velika ljubav me je dovela na Akademiju i spremnost da učim”, rekao je Çeku sa „Glas omladine“ i dodao da je njegova velika želja da na vojnu akademiju ide više mladih sa Kosova.

U članku se navodi da je Çeku na akademiji imao prosjek 9,54 i da je bio jedan od najboljih kadeta, a svakako najbolji Albanac u JNA.

Agim Çeku je rođen 1960. godine u selu Ćuška kod Peći. Oženjen je i ima troje djece.

Osnovnu školu je završio u svom rodnom mjestu, a Vojnu gimnaziju u Beogradu.

Vojnu Akademiju je završio u Beogradu i Zadru, gdje je i diplomirao 1984. godine kao oficir Artiljerije. Nakon toga je završio „Senior Executive Course“ u George Maršal Centru u Njemackoj.

Na dužnost Ministra za KSB je postavljen 24. februara 2011.godine.

Od 2008. godine je Predsjednik Socijaldemokratske Partije Kosova.

Od 2006. do 2008. godine  bio je Premijer Kosova. Sa ove pozicije je učestvovao u pregovorima o statusu Kosova i razvijanju intenzivnih diplomatskih aktivnosti, predstavljajuci zemlju na mnogim značajnim konferencijama i međunarodnim forumima. Pod njegovim rukovodstvom Vlada Kosova je obavila sve pripreme za Nezavisnost.

Ima uspješnu vojnu karijeru. Učesnik je oslobodilačkog rata na Kosovu i u Hrvatskoj.

U februaru 1999. napušta Hrvatsku Vojsku kako bi se pridružio Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK). U aprilu iste godine imenovan je za šefa Glavnog Štaba OVK. Uspješno je vodio transformaciju OVK u Kosovski zaštitni korpus (KZK). U septembru 1999. godine imenovan je za Komandanta KZK.

Za svoj doprinos u oslobođenju Kosova, poslije rata odlikovan je Ordenom „Adem Jashari“ a odlukom KFOR-a i UNMIK-a unapreden u čin General pukovnika.

Godine 1995. Imenovan je za šefa Štaba Vojne Oblasti Gospić. U ovom okrugu  komandovao je snagama u ofanzivnoj operaciji, „’Oluja“’, kao i u ofanzivnim operacijama u Bosni i Hercegovini do Dejtonskog sporazuma.

Godine 1993. dobija čin pukovnika, prethodno je imenovan za šefa devete Artiljerijske Brigade u Gospiću – Hrvatska, iste godine, tokom operacije “Medački džep” teško je ranjen zbog čega je u Hrvatskoj dobio status invalid rata.

Godine 1992. kao Komandant pešadijskog bataljona, dobija čin Majora.

Od 1989. do 1991. godine, bio je predavač i Komandant čte za kadete na Vojnoj Akademiji u Zadru. Tokom 1986. i 1987. godine bio je Komandant voda i predavač u školi Rezervnih Oficira u Artiljerijskom Centru.

Za vojne zasluge odlikovan je od strane Predsjednika Republike Kosova Medaljom za „Vojnu službu“.

Za svoj doprinos u oslobođenju  Hrvatske, Predsjednik Republike Hrvatske je dodjelio gospodinu Çekuu   najviša priznanja u Hrvatskoj, neka od njih su: Zapovijed „Bana Jelačića“, „Nikole Subica Zrinskog“, „Hrvatski Križ“, „Hrvatski Trolist“, „Hrvatski Pleter“ i medalja za „Izuzetni Poduhvat“, kao i medalje za operacije „Oluja“, „Domovinske Zahvalnosti“, i još mnogo toga.

Agim Çeku tečno govori i piše na albanskom, engleskom, hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.