Savjet za žene: PAPA test – jednom u 5 godina?

U istraživanju je sudjelovalo 2.000 liječnika. Ispunjavali su anketu koja je sadržavala pitanja o tome kada bi ženama u dobi od 30 do 60 godina preporučili još jedan PAPA test, a rezultati su pokazali da bi ga u većini slučajeva preporučili prije nego je potrebno.

Liječnici trebaju biti upoznati s aktualnim rezultatima naučnih istraživanja, a rezultati ovog istraživanja su pokazali da to u većini slučajeva nije tako.

Naime, ako su rezultati PAPA testa zadovoljavajući i nema razloga za brigu, često u iduće 3 godine nije potrebno raditi drugi PAPA test. Naravno da postoje iznimke kao što su žene s povećanim rizikom od nastanka raka maternice, kao i žene koje su prolazile kroz kemoterapiju ili hormonalnu terapiju.

Čak 75% liječnika preporučuje ženama PAPA test svake godine, što može imati negativan učinak na ženino zdravlje, a nova istraživanja pokazuju da ako su rezultati PAPA testa bili zadovoljavajući, idući PAPA test je potrebno raditi tek za 5 godina.

Istraživanje nije otkrilo uzrok ovakvog donošenja odluka, ali vjeruju da rezultati prethodnih istraživanja još uvijek ostavljaju traga na liječnike, ali i pacijente, EverydayHealth prenosi izjavu dr. Mone Saraiye.

Svjetske zdravstvene organizacije preporučuju da svaka žena treba početi s redovitim pregledima najkasnije u dobi od 21 godine. PAPA test treba raditi svakih 3 godine sve dok žena ne napuni 60 godina. U dobi od 30 godina se taj interval može produžiti i do 5 godina, prenose naučnici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.