Sve ćemo učiti da se problem viza riješi

U razgovoru sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine zamjenik ministra za Evropske integracije Dr. Refik Šaćiri i zamjenik ministra vanjskih poslova Petrit Selimi, upoznali su goste sa aktuelnom političkom situacijom i sa dostignućima Republike Kosova u procesu Evropskih integracija. Gosti su bili prijatno iznenađeni učinkom Kosova na političkom polju i procesu integracija.Razgovaralo se i o problemima viza sa kojima se susreću građani Kosova koji putuju u  Bosnu i  Hercegovinu, i dobili obećanje da će učesnici skupa prenijeti zahtjeve i zaključke relevantnim faktorima u Bosni i Hercegovini i da će učiniti sve da se ovaj problem riješi na najbolji mogući način.

Zamjenik ministra za Evropske integracije, Refik Šaćiri i zamjenik ministra vanjskih poslova, Petrit Selimi, razgovarali su sa delegacijom iz BiH o zajedničkom projektu između Otvorene Kosovske Fondacije za Društvo i Ministarstva Vanjskih Poslova Republike Kosova, pod nazivom “ Da komuniciraš sa Evropom”, gdje je cilj projekta otvaranje puteva saradnje i zajedničkog djelovanja sa zemljama EU i sa zemljama regiona koje nisu priznale nezavisnost Kosova, kako da podrže Kosovo na putu prema evropskim procesima .

Da podsjetimo,  delegacija iz Bosne i Hercegovine posjetila je Prištinu 21 i 22 juna 2012 godine.

Delegacija je bila sastavljena od parlamentaraca, analitičara i predstavnika civilnog društva, glumaca i predstavnika medija. Delegacija se sastala  sa visokim službenicima Vlade Kosova, međunarodnim zvaničnicima, civilnim društvom, sprskom nacionalnom zajednicom kao i sa glumcima I predstavnicima medija.

Učesnici BiH delegacije koja je posjetila Kosovo:

Gospodin Aleksandar Trifunović – Direktor Web portala “Buka,

Gospođica Lejla Bičakčić – Direktor  Centra za investicije

Gospodin Ilija Stevancević – Član Nacionalne Skupštine Republike Srpske,

Gospođica Lejla Ibranović – Menadžer projekta, Trensprarency International Bosna-Hercegovina,

Gospodin Josip Vricko – Novinar, Dnevni list Oslobođenje,

Gospodin Muhamed Hadžibegić – Novinar, Federalna novinska agencija,

Gospođica Adrijana Domazet – Savjetnik predsjednika opštine Sarajevo,

Gospodin Armin Krzalić –  Direktor projekta, Centar  studija bezbjednosti,

Gospodin Zlatko Dizdarević – Diplomata,

Gospođica Djenana Tubićić- Kordinator programa za edukaciju, Fondacija Soroš u Bosni,

Gospođica Maja Savić – Profesor, Fakultet tehničkih nauka u Sarajevu,

Gospodin Jasmin Ramović – Profesor, Fakultet tehničkih nauka Sarajevo,

Gospođica Lejla Kablar – Direktor, NVO VIP,

Gospođica Emina Vraco – NVO VIP.

Gospođica Amra Zulfikarpačiđ – Glumica, Fakaultet dramskih umjetnosti Sarajevo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.