Sve je više dokaza da su patogena zračenja podmukli neprijatelj našeg zdravlja

Najjednostavniji način da shvatimo pojam elektromagnetnog polja, jeste da zamislimo šte se dešava kada bacimo kamenčić u potok. Tom prilikom stvara se niz koncentričnih krugova koji se šire iz mjesta u koje je kamenčić bačen, postepeno slabeći kako se udaljavaju. To bi bio figurativni prikaz elektromagentnog polja, s tim što su za razliku od vode, ovdje glavni akteri elektroni koji vibriraju naprijed i nazad 50 puta svake sekunde (frekvencija 50Hz). 

Kod elektromagnetnog polja, za razliku od našeg primjera sa vodom, postoje dvije vrste “niza koncentričnih krugova“. To su električni i magnetni dio polja koji se šire pod pravim uglom jedan naspram druguga, a također i naspram provodnika iz kojeg isijavaju.

Veoma važna stvar koja se treba shvatiti kada je u pitanju razumijevanje prirode štetnog zračenja jeste razlika između jonizirajućeg i nejonizirajućeg zračenja. Jonizirajuće zračenje spada u najopasniju vrstu radijacije, i predstavlja veliku prijetnju ljudskom životu. Opasnost od ove vrste zračenja se sastoji u tome da ona zapravo mijenja ili jonizuje molekularnu strukturu tkiva izloženog ovoj vrsti zračenja, čime dolazi do razaranja tkiva i razarajućeg djelovanja na čovjeka. U ovu vrstu radijacije spadaju gama i rendgenske zrake. 

Podzemni tokovi

Budući da je ova prva vrsta koju smo spomenuli jasna opasnost i u malim količinama, ona je u svakodnevnom životu relativno rijetka. Nas mnogo više zabrinjava ova druga vrsta zračenja, a to je nejonizirajuća radijacija, jer je njen štetan utjecaj na čovjeka mnogo više skriven. Za sada treba znati koji su to glavni izvori ovakvog podmuklog, ali jednako pogubnog štetnog zračenja. To su prije svega podzemni vodeni tokovi, od kojih je rijetko ko ostao pošteđen, pogotovo kada je riječ o našem podneblju, gdje je prisutnost podzemnih voda na mnogim mjestima vidljiva golim okom. 

Pored prirodnih podzemnih tokova, također su opasne aktivne kanalizacione cijevi koje prolaze ispod boravišnih prostorija, a koje su najčešće zaslužne za mnoga kožna oboljenja, uključujući i rak kože.

Voda sadrži nosioce el. napona u vidu iona. Tekuća voda time predstavlja pojavu električnog strujanja, a u podzemnom toku ona stalno mijenja svoj pravac i brzinu. Tekuća (ionska) istosmjerna struja proticanjem kroz naizmjenična strujanja potiče atome i molekule u pokrivaču iznad podzemnih voda da samostalno titraju. Uslijed sudjelovanja zemljinog magnetnog polja, stvaraju se pojačane vibracije u vidu molekularnog pojačala. Na površinu izbijajaju u vidu traka (pruga) intervalno visokofrekventna zračenja, koja imaju toliku moć da razaraju betonske zidove. 

Pa možete li onda zamisliti kakve posljedice ima ovakvo štetno zračenje na jedan krhki organizam čovjeka?!

Nadalje, štetni zraci se također isijavaju iz svih električnih uređaja, kojih svi u svojoj neposrednoj blizini imamo sigurno napretek. O njihovoj štetnosti ćemo govoriti u nekom od idućih brojeva. 

Ploča “Cedar”

Kako zaštititi svoj život i svoje zdravlje od ovog skrivenog ubice, koji je zasigurno na vrhu top liste uzročnika raka u cijelom svijetu?

Možda ćete pitati, pa ako je to tako opasno, zašto se onda o tome i ne zna toliko? Odgovor bi bio veoma jednostavan, a to je da danas postoje mnogi ljudi koji su veoma zainteresovani za vaš novac, recimo, mnogo više nego za vaše zdravlje. Tako je jedan od najplodonosnijih tržišta u svijetu upravo tržište medikamentima, a najunosniji segment su svakako “lijekovi“ za rak, mada se danas i u svijetu rađa svijest o ovom velikom problemu, doduše uglavnom od strane nekolicine pojedinaca. 

Postoje dva načina da se sačuvate od štetnog djelovanja patogenih zračenja. Prvi je utvrditi izvor zračenja i više se ne zadržavati na tim mjestima. Ovaj način i nije tako djelotvoran niti praktičan, upravo iz razloga što je za nas nemoguće precizno utvrditi izvor zračenja, i zato što je, posebno u našim krajevima, veoma mala vjerovatnoća da postoji sasvim zdravo mjesto za boravak. 

Drugi način je efikasna zaštita sa pločom „Cedar“, jedinim proizvodom ove vrste na tržištu koji je testiran i zaštićen patentom, dakle koji ima dokazanu djelotvornost, za razliku od mnogih drugih čiju djelotvornost, ma koliko se to reklamiralo ne mogu potvrditi.

Trudnice u opasnosti

Ovdje moram sa velikom važnošću upozoriti na nimalo beznačajnu činjenicu koja je u današnjem društvu postala neizostavna, a zapravo u sebi nosi veliku opasnost. Radi se o rendgenskom pregledu trudnica koji danas ne zaobilazi ni jedna od njih, a ne treba biti stručnjak da bi se shvatio poguban uticaj koji te zrake ostavljaju na ranjivu bebu u stomaku žene. Upravo zbog tako opasnog uticaja može doći do raznih vrsta problema kod bebe, što se može pokazati i kasnije, a najčešći slučajevi su pojava tzv. „zečije usne“ kod novorođenčeta što mu ostaje kao teret tokom cijelog života. 

Onda trudnice, oprez, ne dozvolite da radoznalost nanese velike poteškoće vašem djetetu. I u staro doba nije bilo x-zraka, pa su se djeca ipak rađala, kudikamo sretnija i zdravija od ove danas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.