Svjetski bošnjački kongres: Apel Bošnjacima BiH i dijaspore pred predstojeći Popis

Bošnjaci, ne nasjedajte još jednom pokušaju obmane o Vašem stvarnom identitetu!

U vezi sa Popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je zakonom propisan i koji će biti obavljen od 1. do 15.10.2013. godine, neophodno je imati na umu sljedeće:

1.     Bosna i Hercegovina je, prema važećem Ustavu, država tri ravnopravna naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata, bez čijeg se pristanka ne mogu vršiti nikakve ustavnopravne ili druge radnje koje bi dovele do promjena sadašnjeg ustavnopravnog stanja.

2.     U Popisnom listu, kada se tiče nacionalnosti građana, jedino vjerodostojno određenje našeg naroda koje mu garantira ustavna prava i položaj matičnog naroda u vlastitoj državi, jeste njegovo  b o š nj a č k o  ime.

3.     Svaki pokušaj da se nacionalna pripadnost zamijeni sa pripadnošću državi iskrivljuje i falsificira historijski naslijeđeno stanje nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini i predstavlja prepoznatljiva nastojanja da se izvrši revizija priznavanja bošnjačkog naroda, koji je velikim svojim žrtvama napokon, i za sva vremena, izborio neosporno pravo da sebe naziva svojim historijskim nacionalnim imenom  B o š nj a c i.  To njegovo ime bilo mu je osporavano i dekretima zabranjivano od 1906. godine sve do njegovog vraćanja i ponovnog usvajanja kao zvaničnog i jedinog prihvatljivog imena, na Bošnjačkom saboru u Sarajevu 1993. godine.

4.     Svaki pokušaj da se nacionalna identifikacija vezuje za ime države proturječan je našoj historiji i više od hiljadu godina staroj tradiciji nacionalnog imena Bošnjak, i nosi opasnost koja se ogleda, prije svega, u tome da Bošnjaci dovedu u pitanje svoj položaj u Bosni i Hercegovini, jer sigurno je da će svojim izjašnjavanjima i Srbi i Hrvati u našoj zemlji, osim rijetkih izuzetaka, ostati pri svojim nacionalnim imenima. Ponuda da se kao moguće „nacionalno određenje“ uzme i naziv „Bosanac“ odnosi se jedino na Bošnjake, te je ona i ovoga puta samo prozirna podvala slična onoj  što nam je bila nuđena tobožnjim nacionalnim imenom „Jugosloven“, a koje je također bilo izvedeno od naziva države i nikada nije bilo prihvaćeno ni od jednog naroda u toj državi, osim dijela Bošnjaka, što se pokazalo kao teška obmana i zabluda upravo za same Bošnjake.

5.     Bilo bi tragično ako bi nas, nakon svega što smo kao autohtoni balkanski i evropski narod u svojoj cjelokupnoj, a naročito najnovijoj historiji doživjeli, neko iznova mogao navesti na to da se prema sebi, svojoj historijskoj poziciji i sudbini, te stradanjima, kojima smo naročito intenzivno bili podvrgavani čitav jedan protekli vijek, opet ponašamo neodgovorno i kratkovido, povodeći se za agitatorima raznih boja i pseudonaučnicima, pa i onima iz vlastitih redova, koji nam „nude sve“, osim našega pravog nacionalnog imena i identiteta, što nije stvar nikakvih ponuda, odluka, sporazuma i pogađanja, već je pitanje historije i gole naučne istine i prava svakog čovjeka na slobodu iskazanu u vlastitom kulturnom i nacionalnom identitetu. Razni agitatori ponašaju se napadno, arogantno i omalovažavajuće prema puku kojem se medijskim i elektronskim kanalima šićardžijski obraćaju, kao da oni o suštinskim stvarima postojanja i opstojanja toga puka, odnosno naroda, mogu znati bolje od njega samoga.

6.     Zbog svega rečenog, nužno je da svaki od nas bude veoma oprezan, da ne nasjeda ni na kakvu propagandu. Nema nikakve potrebe da mijenjamo naš identitet i da ne ostanemo ono što historijski tim identitetom svaki od nas  j e s t e,  a što se nedvosmisleno iskazuje imenom B o š nj a k, formiranim na nepobitna dva njegova temelja: geofizičkom i historijskom prostoru zvanom  B o s n a  i na jasno omeđenom govornom prostoru još od Srednjeg vijeka nazvanom  b o s a n s k i m  j e z i k o m.  Također moramo biti svjesni toga da smo dio bošnjačkoga naroda, koji ne živi samo u svojoj matičnoj državi Bosni i Hercegovini, nego i u drugim susjednim zemljama Balkana, a i u mnogim zemljama širom svijeta.

Bošnjaci,  pozivamo Vas da se na Popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine bez ikakvih dilema izjasnite na  sljedeći način:

Etničko/nacionalno izjašnjavanje:   BOŠNJAK

Maternji jezik: BOSANSKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.