Test za Policiju Kosova: 2.233 kandidata sa nula poena!

Policija Kosova je objavila rezultate pismenog ispitivanja kandidata za policijske službenike, na kojoj figurišu 2.233 kandidata za policajca a nisu dobili niti jedan jedini poen na testu.

22 ostala kandidata nisu uspjela dobiti više od 10 poena na testu…

Portparol Policije Kosova Baki Kelani je izjavio za “Epoku e Re” da je bilo kandidata koji su aplikovali ali nisu izašli na testu, kao i kandidata koji su predali nepopunjeni test.

“Nekoliko njih su predali test nepopunjen. Ne znam iz kog razloga se desilo ovo, ali bi razlog možda mogao biti teška pitanja. Ima i onih koji su aplikovali a nisu došli na test”, izjavio je portparol Policije Kosova Baki Kelani. Prema zvaničnim rezultatima 2.281 kandidata je prošlo pismeni test.

Kandidati koji su test uradili 70 % i više, će biti izloženi fizičkim testovima koji će biti održani 11-15 avgusta.

U međuvremenu, kandidati koji nisu zadovoljni rezultatima imaju pravo žalbe, pet dana nakon objave rezultata.

Pismeni test za policajce je održan 19, 20 i 21 jula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.