“Treba mijenjati mandat Euleksa”

Njemačka i Velika Britanija se slažu da treba da dođe do promjene mandata Euleksa na Kosovu kada mu u junu slijedeće godine istekne drugi mandat.

Oni smatraju da misija ne treba da okonča rad na već pokrenutim slučajevima, posebno ne na slučajevima ratnih zločina, piše dnevnik Tribuna.

Stav dvije države koji je iznet u jednom diplomatskom dokumentu u koji je Tribuna imala uvida je da se precizira da poslije 2014. svoj posao treba da nastavi grupa međunarodnih tužilaca i sudija koji treba da se bave osjetljivm slučajevima organizovanog kriminala, korupcije ali i ratnih zločina.

U tom dokumentu se ističe da prisustvo Euleksa na sjeveru Kosova treba da bude intenzivnije i drugačije u odnosu na druge djelove Kosova, pošto su ciljevi koje Euleks treba da ostvari drugačiji nego u drugim djelovima Kosova.

“Na jugu izazov je konsolidacija pravosuđa, dok je na sjeveru Kosova naš izazov tranzicija i izgradnja institucija”, kaže se u tom dokumentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.