Upravni sud ocijenio je da Mađarska više nije bezbjedna država za izbjeglice

Ta okolnost, uz konkretne kritike na uslove prijema azilanata u Mađarskoj, vode ka ocjeni da Mađarska nije bezbjedna za podnosioce molbe za dobijanje azila”, dodaje Sud.

Sud ukazuje i na kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i Povelje EU o osnovnim pravima, koji zabranjuju nehumano i ponižavajuće ophođenje.

Zbog kršenja tih dokumenta, Sud je konstatovao, da je nedopustivo protjerivanje podnosioca molbi za dobijanje azila na osnovu Dablinskog pravila u Mađarsku.

Nadležne vlasti moraju zbog te odluke da detaljno analiziraju aktuelno stanje u Mađarskoj i provjeravaju da li je moguća primjena Dablinskih pravila na tražioce azila u Austriji, koji su došli iz Mađarske,prenosi Vijesti.ba.

Upravni sud bavio se tim pitanjem na osnovu žalbe jedne avganistanske izbjeglice, koja je u Austriju došla sa više maloljetne djece, a koja se borila protiv protjerivanja u Mađarsku. Ona je u Mađarskoj zatražila azil, ali je potom oktobra prošle godine, došla u Austriju.

Nadležne vlasti su naložile protjerivanje, jer je Mađarska, prema Dablinskom sporazumu III nadležna za odlučivanje o dodjeli azila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.