Zabuna proizvodi probleme: Zašto izbjeglice ne možemo nazivati migrantima

– Ove dvije riječi imaju drugačija i različita značenja i zabuna oko njihove upotrebe dovodi do problema za obje populacije. Izbjeglice su osobe koje bježe od oružanog sukoba ili proganjanja i prelaze državne granice u potrazi za sigurnošću – objasnio je Crvenković za Faktor.ba.

Prema podacima UNHCR-a, krajem 2014. godine bilo je 19,5 miliona izbjeglica širom svijeta. To su osobe za koje je suviše opasno da se vrate u svoju zemlju i treba im utočište drugdje. Za njih odbijanje azila ima potencijalno smrtonosne posljedice.

Izbjeglice su definirane i zaštićene u međunarodnom pravu. Konvencija o izbjeglicama iz 1951. godine i njen Protokol iz 1967. godine, kao i drugi pravni tekstovi, kao što je Izbjeglička konvencija Organizacije afričkog jedinstva iz 1969. godine, ostaju kamen temeljac moderne zaštite izbjeglica. Pravni principi, koje ti tekstovi utjelovljuju, prožimaju se kroz bezbroj drugih međunarodnih, regionalnih i nacionalnih zakona i praksi. Konvencija iz 1951. godine definira ko je izbjeglica i propisuje osnovna prava koja države trebaju omogućiti izbjeglicama.

Jedan od osnovnih principa postavljenih u međunarodnom pravu je da izbjeglice ne treba protjerivati niti vraćati u situacije u kojima bi njihov život i sloboda bili ugroženi. Zaštita izbjeglica ima mnogo aspekata. Ona uključuje zaštitu od vraćanja u opasne situacije od kojih su pobjegli, pristup fer i efikasnom postupku azila i mjere kojima se osigurava poštivanje njihovih osnovnih ljudskih prava, kako bi im se omogućio život u dostojanstvu i sigurnosti, dok im se pomaže da pronađu neko dugoročnije rješenje. Države snose glavnu odgovornost za ovu zaštitu.

– S druge strane, migranti su odabrali da napuste svoju zemlju ne zbog neposredne opasnosti od proganjanja ili smrti, već uglavnom radi boljeg života putem nalaženja posla ili, u nekim slučajevima, obrazovanja, spajanja obitelji ili iz drugih razloga – kazao je Crvenković.

Stav UNHCR-a je da povezivanje izbjeglica s migrantima može imati ozbiljne posljedice po živote i sigurnost izbjeglica. Nejasna upotreba ova dva termina odvlači pažnju od posebne pravne zaštite koja je neophodna izbjeglicama, što može narušiti podršku javnosti za izbjeglice i institucije azila, u vrijeme kada je izbjeglicama takva zaštita potrebnija nego ikada.

Crvenković je kazao da osobe koje se preko „balkanske rute“ pokušavaju domoći zapadne Evrope trebamo tretirati kao izbjeglice, jer 90 posto njih dolazi iz ratom zahvaćenih zemalja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.