4 od 5 mladih vozača ne zna da čita mapu jer se sve više oslanjaju na navigaciju

Dvije trećine ljudi se osjeća prijatnije koristeći navigaciju. 83% ljudi posjeduje putnu kartu, a samo jedna trećina je stalno nosi u automobilu.

Ukoliko korišćenje mape doživljavate kao previše naporan rad, za to je kriva navigacija.

Kako oslanjanje na digitalnu navigaciju raste, sposobnost čitanja mapa se smanjuje.

Ljudi su toliko postali ovisni o navigaciji, da im upotreba mape više nije primamljiva.

Skoro dvije od tri osobe kažu da više vole navigaciju. Četiri od pet osoba uzrasta od 18 do 30 godina priznalo je da se ne bi snašlo bez elektronskog vođenja.

Međutim, 53% starosti preko 60 godina i dalje se služe mapama, tj. putnim kartama.

59% muškaraca, a 69% žena je reklo da bi se izgubilo bez navigacije.

Sposobnost čitanja mapa je vrijedna vještina i ne bi trebalo da se izgubi, posebno među mlađim generacijama. Imajte na umu da se na tehnologiju ne može računati u svakom trenutku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.