Akupunktura zaista oslobađa stres

Novo istraživanje pratilo je biološke mehanizme koji su uključeni u sposobnost akupunkture da nas oslobodi stresa – nešto što nauka do sada nije uspijevala da shvati u potpunosti.

Istraživači su otkrili da je nivo hormona stresa bio niži kod pacova koji su bili podvrgnuti elektronskoj akupunkturi, a rezultati su objavljeni u žurnalu Endokrinologije.

„Osobe koje se bave akupunkturom primijetile su da ova drevna metoda može da smanji nivoe stresa kod njihovih pacijenata, ali do sada smo imali manjak bioloških dokaza o tome kako do opuštanja dolazi. Polako počinjemo da shvatamo šta se dešava sa tijelom na molekularnom nivou i to bi moglo da objasni efikasnost akupunkture“, izjavio je vođa istraživanja dr. Ladan Eškevari.

Eškevari i njegove kolege razvili su seriju testova sa elektronskom akupunkturom kako bi svi pacovi dobili jednaku dozu pritiska. Eškevari je „gađao“ dio ispod koljena sa iglom. Ovaj dio tijela isti je i kod pacova i kod ljudi i smatra se da njegovom stimulacijom možemo smanjiti stres.

Tokom desetodnevnog testa, istraživači su podijelili pacove u četiri grupe. Jedna grupa bila je kontrolna bez dodatnog stresa i akupunkture, jedna grupa izlagana je stresu bez akupunkture, jedna je bila izlagana stresu ali je bila podvrgnuta i „lažnoj“ akupunkturi dok je četvrta grupa bila pod stresom i pravilnom akupunkturom.

Naučnici su potom pratili nivoe hormona u hipotalamusu i određenim žlijezdama pacova.

Otkriveno je da elektronska akupunktura blokira hronično povećanje hormona koji izazivaju stres.

Stres je povezivan sa brojnim bolestima srca pa čak i smanjenjem mozga i zato je važno baviti se dodatnim istraživanjem svih mjera koje mogu dovesti do njegovog smanjenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.