Četiri miliona djece robova u Bangladešu

Četiri miliona djece mlađe od 14 godina, u južnoj azijskoj državi Bangladešu, veći dio dana provode radeći pod teškim uvjetima i boreći se za egzistenciju. Mjesečni prihod od rada ove djece ne prelazi deset dolara.

Bangladeš je zemlja koja se godinama bori sa ekonomskom krizom i u kojoj minimalna mjesečna plata iznosi 50 dolara, dok policijski službenici u prosjeku zarade oko 250 dolara. Nezaposlenost u ovoj zemlji je ekstremno visoka. Iako je još od 1992. godine zabranjeno iskorištavanje djece za rad, veliki broj mališana u Bagladešu ilegalno se kroiste kao jeftina radna snaga.

Prema najnovijim informacijama Međunarodnog fonda za pomoć djeci pri Ujedinjenim narodima (UNICEF), četiri miliona djece uzrasta ispod 14 godina se još uvijek nalazi na tržištu rada u Bangladešu. Većina djece, u želji da pomognu siromašnim roditeljima, rade na pijaci, u livnicama, ciglanama, kao i na željezničkim stanicama. Ta djeca rade u veoma lošim uslovima.
Dvanaestogodišnji Muhammed Hatari je u ranom djetinjstvu izgubio roditelje i sada radi u krojačnici.

„Četiri godine po četrnaest sati dnevno radim u ovoj fabrici. Do sada nisam ništa zaradio. Gazda mi je dao hranu i smještaj. Radim kako bi naučio krojački zanat“, kazao je Muhammed.
Četrnaestogodišnji Ibrahim Kajumi radi u stolarskoj fabrici i nikada nije pohađao u školu. Ovaj dječak kaže da mora raditi kako bi pomogao porodici da preživi.

Prema informacijama UNICEF-a dnevno u svijetu posao traži oko 215 miliona odraslih osoba. Uprkos tome, djeca u Bangladešu nemaju priliku da pohađaju školu, kao ni da se igraju kao njihovi vršnjaci u ostatku svijeta. Također, UNICEF je upozorio da veliki broj djece rade kao robovi, primorani da se bave rizičnim poslovima kao što je rasturanje droge, prostitucija ili da učestvuju u oružanim sukobima.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook