EU na Kosovu: Na osnaživanju žena raditi tokom cijele godine

Povodom Međunarodnog dana žena porodica EU na Kosovu naglašava da, iako je ostvaren nemjerljiv napredak, 8. mart takođe služi kao podsjetnik o mnogim nepravdama usmjerenim protiv žena koje još uvijek prevladavaju u našim društvima.

Bernd Borhart, šef misije EULEKS je u pisanoj izjavi koja je dostavljena medijima napisao da je “8. mart dobra prilika za povećanje svjesti, ali da ne smijemo zaboraviti preostala 364 dana u godini”.

“EULEKS shvata, a ja vjerujem da to shvataju i kosovske institucije vladavine prava, da naši napori u promociji ravnopravnosti i u borbi protiv nasilja nad ženama moraju biti stalni,” naveo je Borhart.

U saopštenju se dalje navodi da u sprovođenju svojih djelatnosti i aktivnosti, EU računa na ključnu ulogu koju žene imaju u upravljanju sukobima, rješavanju sukoba i održivom miru. Osnaživanje vladavine prava, ključne komponente održivog mira, takođe znače promovisanje rodne ravnopravnosti i borbu protiv nasilja nad ženama.

“Stoga je onda jasno, da osnaživanje djevojaka i žena nije samo naša moralna dužnost, to je rješenje za mnoge od najvećih izazova koji stoje pred razvojem i mirom sa kojim se suočavamo: od ekonomskog razvoja do umanjenja globalnih sukoba i terorizma, sve to ima koristi od osnaživanja žena. To je razlog zbog čega moramo podržavati žene i djevojke ne samo danas, već svakoga dana”, navedeno je u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.