EU: “Najkvalitetnija” voda za kupanje je u…

Evropska agencija za životnu sredinu sprovela je istraživanje o kvalitetu vode za kupanje u zemljama Evropske unije. Bez premca su vode u Kipru i Luksemburgu, a za njima su i Malta, Hrvatska i Grčka.

Devedeset i četiri posto kupališta u Evropskoj uniji zadovoljava minimalne standarde kvaliteta vode, pokazuju rezultati ovogodišnjeg istraživanja. 

Kvalitet vode je izvanredan na 78% lokacija, dok gotovo 2% više lokacija ispunjava minimalne zahtjeve u odnosu na prošlogodišnji izvještaj.

Najveći kvalitet vode zabilježen je u Kipru i Luksemburgu, dok je još osam zmalja zabilježilo kvalitet iznad prosjeka: Malta (97%), Hrvatska (95%), Grčka (93%), Njemačka (88%), Portugal (87%), Italija (85%), Finska (83%) i Španija(83%).

Vode u Hrvatskoj odličnog su kvaliteta, a kupanje nigdje nije zabranjeno niti je bilo gdje kvalitet vode loš. Obuhvaćeno je 919 kupališta od čega ih je 912 na moru, a ostalo su rijeke i jezera, prenosi Jutarnji list.

Velika Britanija takođe zadovoljava uslove, ali na 36 lokacija ocijenjeno je da je voda veoma lošeg kvaliteta. Slično je i u Irskoj u kojoj se ne preporučuje kupanje na četiri lokacije. U Francuskoj je takvih lokacija čak 74.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.