Kosovari i dalje tonu u dugovima

Uprkos visokim kamatnim stopama koje primjenjuju komercijalne banke, broj kosovskih građana koji traže kredite je veoma visok. Iznos kosovskog kredita prelazi 1.7 milijarde eura, ili 200 miliona eura više od iznosa budžeta Kosova za 2013 godinu.

Ovi parametri ukazuju na to da Kosovari nastavljaju tonuti u dugovima. Prema statističkim podacima iz Centralne Banke Kosova (CBK), krediti su povećani za 4.4 posto u upoređenju sa prošlom godinom, prenosi “Telegrafi”.

“Telegrafi” piše da su krediti porasli do kraja januara više od 72 miliona eura. Prema njemu, osim kredita također je zabilježen i porast depozita.

Ukupni krediti na kraju januara 2013. godine su oko 1.7 milijarde eura i povećani su za 72.5 miliona eura, ili za 4.4 posto u odnosu na isti period prošle godine”, depoziti zabilježavaju nivo od 2.2 milijarde eura i povećani su za 142.2 miliona eura ili 6.7 posto u odnosu na prethotnu godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.