Na Kosovu pojava zelenaštva u porastu

Kosovska policija je u svom godišnjem izveštaju objavila da je kriminalna aktivnost vezana za zelenaštvo porasla za preko 13 odsto u 2019. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, prenosi Gazeta Ekspres.

Direktor Odeljenja za istrage Policije Kosova Riza Šilova istakao je da je na Kosovu povećan broj slučajeva privrednog kriminala i korupcije, kao i slučajeva zelenaštva.

“U oblasti privrednog kriminala i korupcije primećen je porast za 43,28 odsto u broju istraženih slučajeva u odnosu na prethodnu godinu, a takođe je povećan broj krivičnih dela u slučajevima zelenaštva za 13,63 odsto. Istraženo je ukupno 625 slučajeva privrednog kriminala i korupcije, izvršene su 32 operacije, 253 je uhapšenih i postoji 537 krivičnih prijava”, precizirao je Šilova.

Kako piše Gazeta Ekspres, krivična dela, poput zelenaštva, prema Krivičnom zakoniku Kosova su kažnjiva. Krivični zakonik predviđa da svako ko za sebe ili za drugo lice primi ili ugovori nesrazmerni iznos imovine u zamenu za uslugu drugom licu, kažnjava se novčanom kaznom i zatvorom od 5 do 12 godina, zavisno od vrednosti nastalih gubitaka finansijskih sredstava ili ostvarenom imovinom.

Predsednik Kosovskog poslovnog saveza Agim Šahini istakao je da je povećanje kamatne stope došlo, kao rezultat brojnih procedura i kriterijuma potrebnih za odobravanje zajma od komercijalnih banaka.

“Komercijalne banke su sužavale kriterijume za kreditiranje i za podršku preduzeća i građana. Fenomen zelenaštva na Kosovu je u porastu, jer je vladavina zakona slaba”, ukazao je Šahini.

Na Kosovu postoji 10 komercijalnih banaka i 23 mikrofinansijske institucije. Prosečna kamatna stopa na bankarske kredite prema podacima Centralne banke Kosova iznosi 6,4 odsto u zavisnosti od banke i vrste zajma, dok u mikrofinansijskim institucijama efektivna kamatna stopa iznosi 20,1 odsto.

Vrednost zajmova u 10 komercijalnih banaka dostigla je preko tri milijarde evra, dok vrednost zajmova u mikrofinansijskim institucijama iznosi preko 200 miliona evra, navodi Gazeta Ekspres.

Kosovski ekonomski stručnjaci su istakli da smatraju i vidom zelenaštva visoke kamatne stope na kredite koje primenjuju neke mikrofinansijske institucije.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook

Fotografija dana