Posjeta USB-a nastradalom selu Restelica.

Zatim smo se u pratnji sa turskim KFOR-om uputili ka nastradalom području sela Restelice da zajedno sa članovima nastradalih porodica podjelimo zajedničku tugu i bol i da im damo do znanja da nisu sami tj. ova tragediju dijele svi Bošnjaci Kosova, svi stanovnici Kosova pa i šire.

U razgovoru sa mještanima sela u njhovim srcima i očima osječala se tuga za nastradalima.
Nadajmo se da se ovo nikad neće ponoviti jer je ovo bol koji se ne može tako lako preboljeti a ne smije se ni zaboraviti. Neka ih Dragi Allah nagradi Dženetom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.