Srbija narušava stabilnost u regiji hapšenjima građana Kosova

natasakandic

Povodom poslijednjeg hapšenja na Kosovu za RSE govori direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.

RSE: Do sada su uhapšena četvorica državljana Kosova. Kakav je Vaš stav u vezi tih  hapšenja?

Kandić: Sa stajlišta ljudskih prava, mjere koje je poduzelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije vrlo su opasne za stabilnost u regiji i za vladavinu prava. Hapšenje Hasana  Abazija je provedeno na temelju optužnica koje je sačinila  policija u Miloševićevo vreme. Svakome ko je imao uvid u  te spise je jasno da se radi o političkom dokumentu u kojem nema ni jednog konkretnog dokaza o nekom kriminalnom dijelu. Zato je moj stav da se  u slučaju gospodina Abazija radi o političkom progonu.

Hapšenje Marka Košnjetija, bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, je drugačiji slučaj. Ne slažem se s obrazloženjem, ili onim što je prikazano na RTV Srbije i u drugim medijima, ali ako Srbija ima dokaze da je Košnjeti počinio zločine, onda je dužnost države da predoči te dokaze kosovskoj policiji i kosovskom  pravosuđu, uredu tužioca i sudovima u kojima su međunarodni suci i da ga prebaci na Kosovo kako bi se tamo vodila istraga.

Obaveza kosovskih institucija je da provedu istragu. Želimo li pravdu za sve žrtve, onda svaka država treba da sudi svojim državljanima.

RSE: Spomenuli ste optužnice koje je sačinila srpska policija u Miloševićev doba. Da li je poznato koliko ima takvih optužnica i da li bi državljanima Kosova bilo najbolje da ne putuju u Srbiju?

Kandić: Niko nema  informacije o tajnim optužnicama ili onima koje nisu objavljene, no ne bi bilo dobro sada stvarati jednu „vanrednu situaciju“. Mislim da je sada važno da se EULEX  počne baviti ovim temama, i da pitanje tajnih optužnica stavi na dnevni red u slijedećoj rundi dijaloga Srbije i Kosova. Podsjetila bih da su sve optužnice, po kojima je onaj  ko je sarađivao s NATO savezom počinio krivično dijelo, zapravo političke optužnice koje se ne temelje na počinjenju nekog krivičnog dijela.

Ali, ako Srbija ima dokaze da je neki pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova počinio   krivično dijelo prema civilima, Srbima ili Romima, tokom NATO bombardovanja ili kasnije, onda ona te dokaze mora ustupiti međunarodnim  tužiocima i sudstvu na Kosovu i tražiti punu istragu.

RSE: Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da su ova hapšenja zapravo odgovor na hapšenja građana Srbije. Može li se pravda temeljiti na „reciprocitetnom“ ponašanju?

Kandić: Izjava Ivice Dačića nije u skladu s vladavinom zakona. Brojne nevladine  organizacije u Srbiji i svijetu kritikovale su tu vrstu „tranzicione pravde“ zahtjevajući poštovanje vladavine prava i punu istragu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.