Veliko otkriće hrvatskih naučnika

Naučnici firme Genos, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i Medicinskih fakulteta u Osijeku i Splitu otkrili su u sklopu velikoga međunarodnog konzorcija biomarker za jedan oblik dijabetesa koji se naziva MODY, a rezultate istraživanja objavio je časopis “Dijabetes”, službeno glasilo Američke asocijacije za dijabetes, saopćila je firma Genos.

Firma ističe kako je rano prepoznavanje pacijenata s MODY podtipom dijabetesa vrlo važno jer oni trebaju drukčiju terapiju koja može dugi niz godina kontrolisati bolest bez pojave komplikacija.

Za navedeni biomarker firma Genos, kako navodi, ima trećinu patentnih prava za to otkriće, a nedavno je bila i finalist Evropske nagrade za inovacije. Zahvaljujući tome Hrvatska je uz Veliku Britaniju jedina zemlja u svijetu u kojoj će vrlo brzo biti moguće provesti ovaj tip testiranja pacijenata kod kojih postoji sumnja na MODY podtip dijabetesa, stoji u saopćenju.

Istraživač u firmi Mislav Novokmet ističe kako su objavljeni rezultati posljedica analize nekoliko hiljada ljudi. Analiza je omogućila otkrivanje veze između HNF1A gena koji uzrokuje MODY dijabetes i glikana u krvi, napominje Novokmet i dodaje kako su nakon toga uspjeli pokazati da analizom krvi mogu pouzdano prepoznati pacijente s bolesti, te štaviše da analiza glikana omogućuje prepoznavanje mutacije koje znatno utiču na funkciju proteina i razvoj bolesti.

U laboratoriju firme Genos može se provesti testiranje molekularnih biljega, a, kako navodi, uskoro će biti uspostavljen sistem koji će omogućiti svakom zainteresovanom pacijentu da provjeri ima li MODY podtip dijabetesa.

Redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i vlasnik firme Genos, Gordan Lauc napominje kako moderne analitičke metode sve više približavaju onomu što nazivamo “Personalizirana medicina”, tj. tačnom prepoznavanju tipa bolesti i terapija prilagođenih svakom pojedincu.

Edita Pape-Medvidović sa Univerzitetske klinike Vuk Vrhovac naglašava kako je ono što se u stručnim krugovima naziva dijabetes mellitus vrlo kompleksan skup bolesti koje rezultiraju gubitkom kontrole razine šećera u krvi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.