Vlasti u Prištini treba da izrade dugoročni program za sjever Kosova

“Na kosovskim vođama je da se nagode oko nužnih reformi, prije svega na polju vladavine zakona i trgovine. Jasno je da je sada dalji napredak ka Evropi u rukama samog Kosova”, poručio je evropski komesar.

Podvukao je da najnoviji “zaključci Savjet ministara EU potvrđuju namjeru Evropske komisije da pokrene izradu studije o izvodljivosti za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju” Kosova i Unije.

“To je važan korak za odnose Kosova s EU”, dodao je File, istakavši da je “prošle nedjelje dogovorena formula za regionalnu saradnju veoma važna stepenica ka ugovornim vezama Kosova s EU”.

Evropski komesar je rekao da, “s ciljem da pomognem da napori Kosova budu usredsređeni, namjeravam da ovog proleća u Briselu pokrenem strukturni dijalog o vladavini prava” na Kosovu.

File je razgovarao i s ministrima za inostrane poslove i evropske integracije Vlade u Prištini, Enverom Hodžajem i Vljorom Čitaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.