Ko će biti kažnjen najtežom kaznom na Sudnjem danu?

Pitanje: Kako spojiti (pomiriti) značenje hadisa u kojem Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: „Zaista će najtežom kaznom na Sudnjem danu biti kažnjeni oni koji imitiraju ili oponašaju Allahovo stvaranje (pokušavaju da stvore kao što Allah stvara, a nisu to u stanju, gdje se misli, prije svega, na slikare – crtače koji crtaju živa bića a nisu u stanju u njih udahnuti dušu.),“ sa tim da će najtežom kaznom biti kažnjeni mušrici (mnogobošci)?
Odgovor: Žestina kazne na Sudnjem danu je relativna. To znači da će slikari (crtači, imitatori) biti kažnjeni najtežom kaznom kada su u pitanju griješnici čiji grijesi ne izvode iz vjere, dok će mušrici biti kažnjeni najtežom kaznom općenito (u odnosu na sve ljude).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.