Njemačka podržava Kosovo sa dva miliona eura

Vlade Kosova i Nemačke, potpisale su sporazum četvrte faze projekta dobrog finansijskog upravljanja, u vrednosti od 2 miliona evra.

Sporazum su potpisali ministar finansija Bedri Hamza, ambasador Savezne Republike Nemačke na Kosovu kristian Heldt i direktor GIZ za Kosovo i Severnu Makedoniju David Oberhuber. Ministar Hamza, je izjavio da ovaj sporazum omogućava direktnu podršku u vidu tehničke pomoći za Ministarstvo finansija i njegove agencije, Komisiju za budžet kao i Komisiju za nadzor javnih finansija i njihove jedinice za podršku.

“Faza IV projekta trebalo bi da bude sprovedena tokom ove i naredne godine. Takođe, pozdravljamo promenu u pristupu projekta, koji bi trebalo da bude sveobuhvatniji kao i da funkcioniše zajedno sa svim odeljenjima koja su uključena u određene procese upravljanja javnim finansijama. Dalji razvoj kapaciteta u Ministarstvu finansija i Poreskom Upravom Kosova i dalje je naš prioritet, tako da će poreski obveznici i građani Republike Kosova dobijati bolje ali i jednake usluge u državnim institucijama”, kazao je ministar finansija Bedri Hamza.

“Od početka saradnje koja traje već deset godina, cilj ovog projekta je bio jačanje dobrog finansijskog upravljanja Kosova sa posebnim naglaskom na odgovornost, transparentnost i efikasnost u procesu rada. Na osnovu naše uspešne saradnje sa Ministarstvom finansija, Skupštinom Kosova i Poreskom upravom, Vlada Nemačke i GIZ sa nestrpljenjem očekuju novu fazu projekta”, rekao je ambasador Severne Republike Nemačke Kristijan Heldt.

Minstar Hamza je takođe najavio da je Projekat za dobro finansijsko upravljanje započeo 2009 godine i da su do sada uspešno sprovedene tri faze ovog projekta finansijsko upravljanje na Kosovu, transparentnost, efektivno planiranje i rashodi.

“Među glavnim dostignućima u prethodnim fazama su: pokretanje portala transparentnosti, uspostavljanje Kancelarije novčanih kazni i kazni u Poreskoj upravi, poboljšanje IT sistema Poreske uprave i Ministarstvo finansija, izrada podzakonskih akata i pomoć u širenju pratećih dokumenta budžeta Kosova, pomoći od strane stručnjaka integrisani u Ministarstvu finansija Poreske uprave, pojednostavljeno objavljivanje dokumenata objašnjenja za budžet i troškove Vlade Kosova, obavljanje anketiranja poreskih obveznika, kao i povećana saradnja između Ministarstva finansija, Parlamentarne komisije za budžet i finansije, Parlamentarne komisije za nadzor javnih finansija i Kancelarije generalnog revizora”, rekao je ministar Hamza.

Na kraju, potpisnici ovog projekta složili su se da je ovaj projekat važan za Kosovo kao i da je Nemačka u mnogim oblastima podržavala Kosovo ali i njegov dalji napredak.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana