Svaki dan gotovo 1.000 žena umire u trudnoći

“Jedan od glavnih uzroka tih tragedija je nedostatak porodiljskih usluga, uključujući usluge babice ili osoba s vještinama babice kod poroda”, navodi se u ovoj poruci i napominje da je pravo na zdravlje osnovno ljudsko pravo koje bi svaka žena trebalo da ostvari.

UNFPA i Međunarodna konfederacija babica pohvalili su značajan rad ovih medicinskih sestara u promociji zdravlja i pružanju pomoći ženama pri sigurnom porođaju. Ove dvije organizacije ulažu napore radi unapređenja rada babica širom svijeta i ujedinile su napore na jačanju programa obuke babica u 30 država.

Prošle godine, UNFPA i ICM zajedno sa 28 partnera objavili su, prvi put, izvještaj ‘Status babica u svijetu’ koji je pokazao da nema zdravstvenog sistema koji može biti koristan i djelotvoran ako se zanemaruje važnost rada babica.

Da bi bili postignuti Milenijumski razvojni ciljevi četiri i pet, koji se odnose na djecu i zdravlje majki, do ciljne 2015. godine potrebna je hitna akcija, a ulaganja u ljudske resurse, posebno u babice, jedan je od najispravnijih ulaganja koju država može učiniti za ubrzanje napretka.

“Babice su neopjevani junaci zdravlja majke i novorođene djece, i njihov rad mora biti podržan na svakom koraku”, navodi se u zajedničkoj poruci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.