Ministarstvo finansija traži hitnu akciju Skupštine Kosova po pitanju budžeta

Ministarstvo finansija upozorilo je da će, u slučaju da nova kosovska vlada i parlament ne odobre novi Zakon o budžetu, sve isplate i sve ostale budžetske obaveze biti prekinute 28. februara, odnosno 31. marta.

“U situaciji kada novi Zakon o budžetu nije odobren od nove vlade i skupštine, sve isplate, uključujući plate bezbednosnih agencija i državnih službi, penzije i druge vrste socijalne pomoći, kao i sve ostale budžetske obaveze ukinuće se 28. februara, odnosno 31. marta i trezor Kosova će dozvoliti plaćanja po javnom dugu koja mogu da se izvrše do roka plaćanja, u skladu sa Zakonom o budžetu, član 24. stav 3”, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Ministarstvo je istaklo da nakon 31. marta nijedna budžetska organizacija ili drugi javni organ, neće moći da odobri bilo kakve troškove ili isplate do usvajanja novog Zakona o budžetu.

Takođe, Ministarstvo je poručilo da odgovornost ostaje na institucijama koje su rezultat izbora 2019. godine, da omoguće formiranje organa skupštine i vlade za rešavanje problema budžeta i nacrta budžeta za 2020. godinu, što hitnije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.