Njemačka građanima Kosova izdala 13.000 radnih viza

Tokom 2018. godine nemačka ambasada u Prištini izdala je oko 13 hiljada radnih viza za građane Kosova, dok za 2019. još uvek nema relevantnih podataka, preneo je Zeri.

Novi Zakon o imigraciji kvalifikovane radne snage koji je usvojila Nemačka, a koji će stupiti na snagu u martu ove godine, oživeo je nadu za kosovske građane koji traže posao u EU, jer omogućava kvalifikovanim radnicima sa stručnim obrazovanjem iz zemalja izvan Evropske unije da lako emigriraju u Nemačku.

“Tokom 2018. godine, nemačka ambasada u Prištini izdala je oko 38 hiljada viza. Od toga oko 25 hiljade viza za kratkotrajni boravak i oko 13 hiljada viza za dugotrajni boravak”, navodi se u odgovoru koji je ambasade Nemačke dostavila Zeriju.

Ambasada očekuje da će trend izdavanja nemačkih viza za stanovnike Kosova za 2019. godinu biti približno isti kao i prethodne godine.

“Nemačka ambasada u Prištini je poslednjih godina značajno povećala svoj kapacitet za obradu zahteva za vizu. Međutim, broj zahteva i dalje prevazilazi kapacitet Ambasade. Stoga su čekanja neizbežna”, rečeno je u odgovoru ambasade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.