Podrška evropskom putu Crne Gore

Britanski premijer u pismu, koje je danas uručeno Lukšiću, između ostalog, ističe da ga raduje što je Evropski savjet imao zadatak da ispita implementaciju reformi u Crnoj Gori u vezi sa otpočinjanjem pregovora u junu i što je u tom smislu pozvao Komisiju da predstavi predloženi okvir za pregovore.

“Ove korake vidim kao jako važan napredak u daljem procesu”, naveo je Cameron u pismu, objavljenom na internet sajtu Vlade Crne Gore.

Cameron je istakao da će dosadašnji progres povoljno uticati prilikom pregovora Crne Gore sa EU, a da se posebna pažnja mora obratiti na vladavinu prava i borbu protiv korupcije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.