Obustavljano testiranje patogenog virusa H5N1

Mutacija virusa gripa tipa H5N1 dobijena laboratorijskim putem do koje su došle dve grupe naučnika, ima visoko patogena svojstva i ukoliko se pokaže da je virus prenosiv sa čoveka na čoveka, s obzirom na to da je veoma otporan, mogao bi da predstavlja istinsku opasnost.

Naučnici pokušavaju da shvate mutacije koje bi mogle da dovedu do promene virusa. Ali ta istraživanja su u septembru prošle godine bila na meti kritika kako iz bioetičkih tako i sigurnosnih razloga. Nametnula su se pitanja šta će se desiti ako taj virus izađe iz laboratorija i izazove epidemiju ili dospe u ruke nedobronamernih ljudi.

Članovi istraživačkog tima su u saopštenju objavljenom u naučnoj reviji “Priroda i nauka” najavili da će obustaviti istraživanja koja se tiču spornog virusa na 60 dana, kada će biti održana međunarodna koferencija kako bi se diskustovalo o njihovom radu.

U međuvremenu je Američki komitet za nauku i laboratorijsku biosigurnost zatražio od naučnih revija da ne objavljuju detalje pomenute studije dok su članovi istraživačkog tima zatražili od Svetske zdravstvene organizacije da se pojedinim naučnicima omogući pristup svim informacijama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.