Sekretarijat KVZ: Javni poziv za izbor predstavnika u savjetodavnom tijelu zajednica

Shodno pravilniku Ureda predsjednika i statuta Konsultativnog vijeća zajednica, pozivaju se organizacije i pojedinci za prijavljivanje za izbor u ovom savjetodavnom tijelu zajednica.

Sekretarijat Konsultativnog vijeća za zajednice uputio je JAVNI POZIV u kojim se pozivaju oganizacije koje predstavljaju zajednice da podnesu zahtjev za prijavljivanje, spisak kandidata za članove Konsultativnog veća za zajednice i spisak delegata sa pravom glasa.

Pozivaju se i pojedinci koja pripadaju nevećinskim zajednicama na Kosovu, da se prijave pojedinačno za članove Konsultativnog veća ta zajednice.

Poslednji rok za prijavu

Prijave se moraju predati u Sekretarijatu Vijeća do 23.07.2020. godine, u 16:00 časova. Prijave predate nakon ovog roka neće biti prihvaćene.

Kako da se prijavite:

Prijave možete slati:
• Elektronskom poštom
• Fizičkom predajom ili
• Putem redovne pošte na dole navedenu adresu:

Zgrada Skupštine, Kancelarija predsednika Republike Kosovo

Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, kancelarija N-320, Priština, 10000, Kosovo

Aplikacije sa ostalim detaljima možete preuzeti OVDJE!

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook