Blizu 12.000 predmeta nerješeno u Apelacionom sudu Kosova

Pravosudni sistem na Kosovu i dalje se suočava sa mnogim izazovima, jer je u sudovima i dalje veliki broj nerešenih predmeta, piše Zeri.

Portparol Apelacionog suda, Arber Jašari rekao je da su tokom 2019. godine, ne računajući mesec decembar, imali 14.707 sudskih predmeta. „Ukupno smo u radu imali 27.664 predmeta. Rešili smo 15.959, dok je u proceduri ostalo još 11.705 predmeta”, rekao je Jašari.

Deset novih sudija započelo je rad na Apelacionom sudu, a kao rezultat njihovog rada, ali i većeg zalaganja, Jašari navodi da će ove godine biti rešeno blizu 5.000 predmeta više nego prethodne.

„Takođe u 2020. godinu planiramo da uđemo sa oko 1.500 predmeta manje, što znači da smo rešili sve predmete koji su pristigli tokom godine i smanjili broj zaostalih predmeta za 1.500.”

Jašari je naglasio da nema sumnje da su postupci značajno ubrzani, posebno u predmetima koji su u fazi izvršenja, radnim sporovima, eksproprijacijama, pritom ne ubrajajući predmete po hitnom postupku, koji se uvek tretiraju kao prioriteti.

Glavni problem Apelacionog suda, kako se navodi, ostaju građanske parnice, jer je veliki broj njih u toku rešavanja.

Iz izveštaja koje su objavile organizacije zadužene za praćenje rada pravosudnog sistema na Kosovu vidi se da su pravosuđe i tužilaštvo i dalje dve institucije sa najmanje poverenja.

Ocenjuje se da je od 1999. godine pravosudni sistem na Kosovu ostao najkritičnije područje jer se stotine hiljada nerešenih predmeta još uvek nalaze po fiokama raznih sudova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.