Deset osobina islamske ličnosti

Baveći se tom temom Imam Hasan al-Banna je kreirao lijep, sažet i upečatljiv stav. Al-Banna napominje da prvo na što musliman treba da obrati pažnju jeste reforma samoga sebe. Zatim kaze:

„Musliman treba posjedovati jako tijelo, dobar karakter i široku naobrazbu.“

„On treba da bude sposoban da zarađuje za život, da ima čvrsto uvjerenje i ispravno vjerovanje.”

„Treba biti sposoban kontrolirati svoje prohtjeve, paziti na svoje vrijeme, organizirati svoje poslove i biti koristan ljudima oko sebe. Ovo spada u obaveze svakog muslimana kao individue.“(izvodi iz učenja Hasana al-Banne).

Sljedećih deset tačaka prestavljaju dobar okvir za lični razvoj u skladu sa učenjima islama:

Jako tijelo

Naše zdravlje je blagoslov od Svemogućeg Allaha, od čijeg održavanja nam zavisi i djelovanje na svim poljima našeg života. Ukoliko smo zdravi, onda razmišljamo jasnije, imamo više energije, čak smo i psihološki jači. Bilo kako bilo, ukoliko ne vodimo računa o našem zdravlju, postajemo žrtve mnogih opasnosti kako sto su zamor, psihološka i spiritualna patnja, čak i nejasne misli. Upravo iz ovih razloga zdravo tijelo je fundament u razvoju svake islamske ličnosti.

Dobar karakter

Nakon zdravog tijela dolazi prva manifestacija stvarne kvalitete veze ljudi i njihovog Stvoritelja. To je u stvari karakter. Riječ koja se koristi u arapskom jeziku,„matin“, ne znači samo dobar već i čvrst, snažan, postojan. To znači da ukoliko osoba posjeduje jak karakter ne pokazuje svoje kvalitete samo u jednostavnim uslovima već i onda kada stvari postaju teške.

Ovo je odlični pokusni stapić za nas u svakodnevnim životima. Kada stvari idu nabolje nije teško ponašati se lijepo i tretirati ljude na najbolji mogući način, ali u trenucima teškoće, brige, frustracije, razočarenja, bijesa i prisustva mnogih ostalih emocija sve postaje mnogo teže. Osoba koja posjeduje istinski snažan karakter može položiti sve ove testove, dok će se ona osoba koja blefira, kad-tad pojaviti u svom pravom svjetlu.

Široka naobrazba

Nakon prve dvije, dolazi treća osobina koja gradi islamsku ličnost. Prva je, kao što smo pomenuli, fizička snaga. Druga je spiritualna disciplina koja prestavlja osnov dobrog ponašanja. Treća osobina je intelektualni i edukacijski rigor: biti širokog shvatanja. Ova tačka ima itekakav značaj iako je često zanemarivana od strane ljudi koji sebe smatraju „religioznim“. Činjenica je da je islam način življenja u skladu sa naredbama Gospodara i u skladu sa praksom Poslanika Muhameda s.a.w.s.

Jedan musliman ne može kultivirati svoje dinamičko, efikasno i djelotvorno razumjevanje islama bez razumjevanja realnog. Islam je tu da ponudi rješenja svih problema sa kojima se ljudi i čovječanstvo suočavaju. Možemo li to razumjeti i aktualizirati bez široke naobrazbe? Naravno da ne možemo.

Sposobnost zarađivanja za život

Četvrta osobina komletne islamske ličnosti je finansijska sposobnost da se zarađuje za život. U realnosti je teško bilo šta raditi kada su ljudi skromnih finansijskih primanja ili kad im je finansijska situacija takva da moraju biti okupirani zadovoljavanjem osnovnih esencijalnih potreba kao što su hrana, odjeća i zdravstveno osiguranje.

Upravo iz tih razloga je itekako važno da jedna islamska ličnost bude sposobna pobrinuti se o samoj sebi nebi li bila nezavisna i na pravi način u službi islama. Naravno, neki ljudi bi i dalje bili siromašniji a neki bogatiji, ali svi oni trebaju imati neku finansijsku stabilnost.

Čvrsto uvjerenje i ispravno vjerovanje

Nakon što spominje prethodne tačke, imam al-Banna nastavlja dalje i kaže da svaka ličnost treba također posjedovati čisto uvjerenje i zdravo vjerovanje. Ovo usmjerava sve prethodno spomenute osobine koje trebaju biti u skladu sa nahođenjima i inspiracijom čvrstog uvjerenja i konstantnog i korektnog vjerovanja.

Iz ovih izvora musliman može naći istinske upute i način povezivanja sa Svevišnjim, te se staviti u Njegovu službu. Ona su izvor koja poje srce na putu ka prirodnoj inklinaciji.

Kada su sve ove osobine na jednom mjestu zajedno sa vjerovanjem i uvjerenjem musliman će pronaći pravi put i svrhu svog života. Ovaj pronalazak svrhe će zatim od njega tražiti puno više i upravo u tome se krije tajna posljednje četiri karakteristike.

Kontrola prohtjeva

Prva od posljednje četiri osobine jeste borba vjernika sa samim sobom i sa svojim strastima. Vjerujući u Allaha Svemogućeg i vodeći pravedan život, svaki vjernik se suočava sa beskrajnim teškoćama i iskušenjima. Ova iskušenja su ponekad vrlo jasna, dok su ponekad vrlo skrivena i delikatna. Ta iskušenja mogu biti iskušenja iskrenosti, želja za pohvalom, težnja za priznanjem od drugih ljudi i mnoga druga. Ova iskušenja nikada ne mogu biti prevaziđena bez neprestane borbe sa samim sobom i svojim prohtjevima.

Upravljanje vremenom

Sljedeća, u nizu karakteristika je strogo vođenje računa o vremenu, organiziranje i završavanje poslova na vrijeme. Vrijeme je ustvari život i osoba koja ubija ili zapostavi vrijeme ustvari ubija ili zapostavlja samu sebe. Baš zbog toga je Hasan Basri rekao: “O sine Ademov. Ti nisi ništa drugo do zbir uzdisaja – sa svakim uzdisajem nestaje i dio tebe.”

Organiziran život

Svaki osviješćeni musliman razumije svoju odgovornost prema vremenu te je uvijek pažljiv pri organiziranju i obavljanju svojih poslova prije nego se susretne sa Gospodarom na onome svijetu.

Pomaganje drugima

Posljednja od deset karakteristika je biti koristan drugima. Bilo kakva dobrobit za nas same je uzaludna ukoliko dolazeći do nje, oštećujemo druge ljude.

Islamski učenjaci nas savjetuju da je jedna od osnovnih osobenosti islama ta, što nam je njegovo prakticiranje korisno u svakom pogledu. Sve što radimo trebamo raditi u ime Svevišnjega i sve što Allah dž.š. traži od nas je ustvari korisno za nas i za sve ljude. Stoga, preispitajmo same sebe i naše odnose prema drugima na putu ka razumjevanju svijeta, ne prema našem vlastitom nahođenju, već prema uputama Svevišnjega!

Molim Allaha da nas ojača ovim karakteristikama i da nam podari sposobnost da islam predstavljamo u njegovom najljepšem svjetlu!

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook