Donatorska konferencija: Turska za izbjeglice donirala milion eura

Jilmaz je napomenuo da je skoro tri miliona osoba raseljeno u proteklim oružanim sukobima na Balkanu.

‘Turska smatra ovu konferenciju veoma bitnom i pravovremenom. Regija je doživjela dobre odnose u smislu pomirenja i puta ka EU integracijama. Sveobuhvatna regionalna saradnja veoma je bitna za budućnost ove regije’, dodao je Jilmaz.
 
Turski ministar razvoja je naglasio kako inicijativa o održavanju Donatorske konferencije pokazuje kako regija ima volju i ulaže napore u rješavanju problema izbjeglica i raseljenih lica.
 
‘Turska želi vidjeti ulogu Balkana u održavanju prosperiteta. Smatramo da je potrebno trajno rješenje za izbjeglice i raseljena lica, koje će doprinijeti rekonstrukciji Balkana, kako bi postao model za cijeli svijet. Ovaj projekat će zatvoriti jaz između ljudskih potreba i doprinijeti pomirenju i stabilnosti u regionu’, rekao je Jilmaz.
 
Na kraju svog izlaganja, Jilmaz je dodao da će Turska podržati projekat Regionalnog stambenog fonda sa iznosom od milion eura u vidu političke podrške programu, kao i da će njegova zemlja nastaviti da pomaže BiH u implementaciji aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi se izbjeglice mogle vratiti u svoje zemlje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.